Sankalp Bahuuddeshiya Seva Sanstha Maryadit

Dr. Chandrabhanu Sonvane Jr. College

Sitaram Nagar, Dist: Latur| Mob. 7719965666
Ukkadgaon Tq. Barshi Dist. Solapur Mob.9922402581
Mahatma Gandhi Nagar, Yedshi Road, Osmanabad Mob.9511898890,9422069761